Login

For at få mulighed for at downloade foreningens dokumenter skal du logge ind med det password du har modtaget på mail fra formanden.

Herefter vil følgende dokumenter være tilgængelige:

1 Generelle dokumenter

 • Ejendoms Prisstatistik.xlsm
 • Nedsparingserklæring.docx
 • Referat af møde med Finanstilsynet 16. januar 2020.pdf
 • Udkast til ESIS.xlsx

2 Persondataforordningen GDPR

 • Datatilsynet mails.pdf
 • Mailopsætning andre.pdf
 • Mailopsætning YouSee.pdf
 • Notat om Persondataforordningen (GDPR) og mails.pdf

3 God Skik og Kreditvurdering

 • Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynets Vejledning om Kreditvurdering.pdf
 • Følgebrev til FM og FT vejledning om kreditvurdering.pdf
 • God skik Bekendtgørelsen af 17_12_2018.pdf
 • Vejledning til God skik Bekendtgørelsen 17_09_2020.pdf

4 Hvidvask regulativer

 • Finanstilsynets hvidvaskvejledning_November_2020.pdf
 • Hvidvasklov og PEP liste.pdf

5 Hvidvask forretningsgang

 • Arbejdsbeskrivelse for risikostyring kontrol og rapportering.docx
 • Arbejdsprocesbeskrivelse af risikovurdering.docx
 • Arbejdsprocesbeskrivelse af screening og uddannelse af medarbejdere.docx
 • Arbejdsprocesbeskrivelse for kundeetablering.docx
 • Arbejdsprocesbeskrivelse for løbende overvågning.docx
 • Baggrund og udfyldelse af siderne.pdf
 • Bilag Risikoklassificering af kunder.pptx
 • Bilag Risikoramme.docx
 • Bilag Risikovurdering.docx
 • POLITIK FOR FOREBYGGELSE AF HVIDVASK OG FINANSIERING AF TERRORISME.docx
 • Risikovurdering.docx
(c) Dansk Ejendomskredit 2021 (version bygget 18-05-2021)