Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser
Dokumenter og Formularer | Responsa | Vedtægter

Dokumenter og formularer

Hos foreningens formand zak@mail.dk kan medlemmerne rekvirere følgende dokumenter og formularer:

 1. Kladde til hvidvask forretningsgang.
 2. Hvidvaskloven og PEP liste PDF.
 3. Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven.
 4. Udkast til ESIS skema xls.
 5. Notat om Persondataforordningen (GDPR) og mails
 6. Datatilsynet om mails
 7. Mailopsætning YouSee
 8. Mailopsætning andre
 9. Vejledning god skik bekendtgørelsen
 10. Referat af møde med Finanstilsynet 16. januar 2020
 11. Nedsparingserklæring
 12. Ejendomsprisstatistik

Det pointeres, at ovennævnte dokumenter og formularer er kladder, der skal tilpasses til de enkelte medlemmers virksomheder.

Dokumenterne må kun anvendes af medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen påtager sig intet ansvar eller forpligtelser til at ajourføre dokumenterne. Formanden vil gerne være behjælpelig med den praktiske håndtering af filerne.

Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser | Responsa | Vedtægter