Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser
Dokumenter og Formularer | Responsa | Vedtægter | Litteratur

Velkommen til vores hjemmeside

Vores nye hovednavn - Dansk Ejendomskredit - er en brancheforening for pantebrevshandlere, pantebrevsformidlere og pantebrevsinvestorer i Danmark.

Vi har dog af praktiske årsager valgt at beholde navnet Dansk Pantebrevsforening som binavn. Hjemmesiden skal fremme kontaktmulighederne til foreningens medlemmer og bestyrelse samt afklare spørgsmål om kutymer, syns- og skønsforretninger og lignende.

Foreningen har følgende formål:

  • varetage medlemmernes erhversmæssige interesser
  • føre forhandlinger med myndigheder om forhold der vedrører medlemmerne
  • repræsentere medlemmerne i såvel faste som midlertidige nævn, kommissioner, udvalg m.v.
  • forestå eller medvirke til medlemmernes løbende efteruddannelse
  • afgive responsa
  • fastsætte regler for kollegial optræden samt god forretningsskik for branchen, herunder ved vedtagelse af normkrav.

På disse sider vil De kunne se nærmere om:

Ledelse

Foreningens ledelse er henlagt til bestyrelsen, som p.t. består af følgende:

  Fhv. Ejerbolig
og Pantebrevsdirektør Søren Zak
Formand
  Direktør Søren Mortensen
First Ejendomskreditselskab A/S
Bestyrelsesmedlem
  Direktør Lars Andresen
Pantebrevsselskabet A/S
Bestyrelsesmedlem
Cand. jur. Rasmus Bundgaard
Reel Finans Pantebrevsselskab A/S
Bestyrelsesmedlem
  Underdirektør Tina Rose
Jysk Ejendomskreditselskab A/S
Bestyrelsesmedlem
  Claus Nordendahl Johansen
Vexa Management ApS
Suppleant
  Direktør Brian Trane
UdenomBanken
Suppleant

 

Adresser, telefonnumre og mailadresser på bestyrelsens medlemmer kan findes under "Medlemmer".

Indmeldelsesgebyr er fastsat til kr. 2.500,-.

Kutymeudvalg

Foreningen har et kutymeudvalg, der består af fem personer. Udvalget behandler indkomne sager, hvor responsa ønskes afgivet. Læs mere om udvalget ved at klikke her.

Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser | Responsa | Vedtægter | Litteratur | Links