Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser
Dokumenter og Formularer | Responsa | Vedtægter

Velkommen til vores hjemmeside

Vores nye hovednavn - Dansk Ejendomskredit - er en brancheforening for pantebrevshandlere, pantebrevsformidlere og pantebrevsinvestorer i Danmark.

Vi har dog af praktiske årsager valgt at beholde navnet Dansk Pantebrevsforening som binavn. Hjemmesiden skal fremme kontaktmulighederne til foreningens medlemmer og bestyrelse samt afklare spørgsmål om kutymer, syns- og skønsforretninger og lignende.

Foreningen har følgende formål:

  • varetage medlemmernes erhversmæssige interesser
  • føre forhandlinger med myndigheder om forhold der vedrører medlemmerne
  • repræsentere medlemmerne i såvel faste som midlertidige nævn, kommissioner, udvalg m.v.
  • forestå eller medvirke til medlemmernes løbende efteruddannelse
  • afgive responsa
  • fastsætte regler for kollegial optræden samt god forretningsskik for branchen, herunder ved vedtagelse af normkrav.

På disse sider vil De kunne se nærmere om:

Ledelse

Foreningens ledelse er henlagt til bestyrelsen, som p.t. består af følgende:

  Direktør Søren Zak
Zak Invest Aps
Formand
  Direktør Søren Mortensen
First Ejendomskreditselskab A/S
Bestyrelsesmedlem
  Direktør Lars Andresen
Pantebrevsselskabet A/S
Bestyrelsesmedlem
Cand. jur. Rasmus Bundgaard
Ejendomskreditselskabet Danmark ApS
Bestyrelsesmedlem
  Underdirektør Tina Rose
Jysk Ejendomskreditselskab A/S
Bestyrelsesmedlem
  Claus Nordendahl Johansen
Vexa Management ApS
Suppleant
  Direktør Brian Trane
Boliga Ejendomskreditselskab A/S
Suppleant

 

Adresser, telefonnumre og mailadresser på bestyrelsens medlemmer kan findes under "Medlemmer".

Anmodning om indmeldelse kan ske til formanden eller et medlem af bestyrelsen. Indmeldelsesblanket kan findes her.

Kutymeudvalg

Foreningen har et kutymeudvalg, der består af fem personer. Udvalget behandler indkomne sager, hvor responsa ønskes afgivet. Læs mere om udvalget ved at klikke her.

Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser | Responsa | Vedtægter