Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser
Dokumenter og Formularer | Responsa | Vedtægter | Litteratur

Links

Brancherelaterede links


Advokatsamfundet
Database over samtlige advokater, samt div. publikationer - herunder "Boligguide for køber og sælger".
http://www.advokatsamfundet.dk/
 
CPR-kontoret
CPR-kontoret.
http://www.cpr.dk
 
Danmark.dk
Den officielle hjemmeside omhandlende det offentlige. Her findes bl.a. oplysninger om myndigheder, folketinget og regeringen, samt love og bekendtgørelser.
http://www.danmark.dk
 
domstol.dk
Oplysninger om samtlige retskredse og domstole, samt adgang til div. publikationer.
http://www.domstol.dk
 
Erhvervs- og selskabsstyrelsen
Regnskaber, samt selskabs- og personsøgning.
http://www.cvr.dk/
 
Godkendte pantebrevsselskaber
Handel med pantebreve kræver som udgangspunkt tilladelse fra Finanstilsynet . Benævnelsen "pantebrevsselskab" er beskyttet og må således kun benyttes af godkendte selskaber. Pengeinstitutter kan handle pantebreve uden særskilt godkendelse. Ansøgning om godkendel kan ske via Finanstilsynets hjemmeside
http://finanstilsynet.dk/da/Indberetning/Soeg-tilladelse/Ansoeg/Ansoegning-Tilladelse-Pantebrevsselskab.aspx
 
Retsinformation
Retsinformation er statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. og til Folketingets dokumenter. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser.
http://www.retsinfo.dk/
 
Ribers Kredit Information
Kreditoplysninger.
http://www.rki.dk/
 
Statens Information
Udgiver bl.a. Statstidende og Tingbladet, og sitet indeholder adgang til udvalgte dele af tidsskrifterne.
http://www.si.dk
 
Tvangsauktioner.dk
Database over tvangsauktioner i Danmark.
http://www.tvangsauktioner.dk/
 

Bolig


BoligSiden
Boligsite fra Dansk Ejendomsmæglerforening
http://www.boligsiden.dk/
 

Finansielle links


CIBOR-satser
Reglerne for fastsættelse af CIBOR er tilgængelige på Finansrådets hjemmeside. De enkelte CIBOR-stilleres priser offentliggøres efter kl. 11.00 på Finansrådets hjemmeside, ligesom de historiske satser kan ses på
http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/satser/regler-for-fastlaeggelse-af-cibor/historiske-satser.aspx
 
Københavns Fondsbørs
Realtime kurser mv
http://www.xcse.dk/
 
Nationalbanken
Rentesatser og valutakurser
http://www.nationalbanken.dk/
 
Valutakurser
Skema med valutakurser
http://www.valutakurser.dk
 
Forsiden | Hvem er vi ? | Medlemmer | Handelsbetingelser | Responsa | Vedtægter | Litteratur | Links